Wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych, napraw bieżących urządzeń oraz sprzedaż materiałów i części zamiennych do urządzeń użytkowanych przez Zamawiającego.

Numer: 21/4ULZ/4ULAT/2017 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 23.11.2017

Kategoria:

Zamówienia niepubliczneOgłoszenia/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania

Opis:

Nr zamówienia: 21/4ULZ/4ULAT/2017 

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych, napraw bieżących urządzeń oraz sprzedaż materiałów i części zamiennych do urządzeń użytkowanych przez Zamawiającego.

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Sp. z o.o.


Powrót do listy