Wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych, napraw bieżących urządzeń oraz sprzedaż materiałów i części zamiennych do urządzeń użytkowanych przez Zamawiającego.

Numer: 21/4ULZ/4ULAT/2017

Data publikacji: 27.10.2017

Kategoria:

Zamówienia niepubliczneOgłoszenia o Zamówieniach

Opis:

Nr zamówienia:21/4ULZ/4ULAT/2017 

Przedmiot zamówienia:Wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych, napraw bieżących urządzeń oraz sprzedaż materiałów i części zamiennych do urządzeń użytkowanych przez Zamawiającego.

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Sp. z o.o.


Powrót do listy