1 października 2018 r. spółka ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Sp. z o.o. weszła w skład spółki ENERGA-OPERATOR SApatrz plan połączenia.

 

  • 71/UE/ULA/2018 - unieważnienie - Dostawa Kuponów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Sp. z o.o. (27.09.2018)
  • 10/4ULZ/4UE8/2017 - unieważnienie - Wykonanie usług podnośnikiem koszowym na terenie działania ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Sp. z o.o. Wydział Usług Sieciowych w Słupcy. (26.09.2018)
  • 30/ULZ/ULAT/2018 - unieważnienie - Wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych, napraw bieżących urządzeń oraz sprzedaż materiałów i części zamiennych do urządzeń użytkowanych przez Zamawiającego. (26.09.2018)
Więcej