Witamy na stronach internetowych ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Spółka z o.o.

 

  • 21/4ULZ/4UE2/2016 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzedaż i dostawa urządzeń i narzędzi do prac związanych z eksploatacją sieci elektroenergetycznej, w podziale na 2 części: CZĘŚĆ I: sprzedaż i dostawa Reflektometru TDR2050 w il. 1 szt. CZĘŚĆ II: sprzedaż i dostawa zestawu probierczego VLF Sin 34kV w il. 1 szt. (06.07.2016)
  • 21/4ULZ/4UE2/2016 - Sprzedaż i dostawa urządzeń i narzędzi do prac związanych z eksploatacją sieci elektroenergetycznej, w podziale na 2 części: CZĘŚĆ I: sprzedaż i dostawa Reflektometru TDR2050 w il. 1 szt. CZĘŚĆ II: sprzedaż i dostawa zestawu probierczego VLF Sin 34kV w il. 1 szt. (15.06.2016)
  • 4/4ULZ/4UE1/2016 - wybór najkorzystniejszej oferty - Sprzedaż i dostawa rębaka do rozdrabniania gałęzi – w ilości 1 szt. (25.05.2016)
Więcej