Witamy na stronach internetowych ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Spółka z o.o.

 

  • 14/4ULZ/4UE05/2014 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzedaż i dostawa urządzeń i narzędzi do prac związanych z eksploatacją sieci elektroenergetycznej, w podziale na 2 części:CZĘŚĆ I: sprzedaż i dostawa zestawu do pewnej identyfikacji kabli WN, SN i NN oraz kabli NN pod napięciem do 440V (z metodą skrętu żył) w il. 1 szt. CZĘŚĆ II: sprzedaż i dostawa zestawu do precyzyjnej lokalizacji trasy kabli energetycznych z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli NN w il. 1 szt. (09.10.2014)
  • 16_4ULZ_4ULA_2014 - Dostawa Kuponów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Sp. z o.o. (02.10.2014)
  • 14/4ULZ/2014 - Sprzedaż i dostawa urządzeń i narzędzi do prac związanych z eksploatacją sieci elektroenergetycznej, w podziale na 2 części:CZĘŚĆ I: sprzedaż i dostawa zestawu do pewnej identyfikacji kabli WN, SN i NN oraz kabli NN pod napięciem do 440V (z metodą skrętu żył) w il. 1 szt. CZĘŚĆ II: sprzedaż i dostawa zestawu do precyzyjnej lokalizacji trasy kabli energetycznych z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli NN w il. 1 szt. (25.09.2014)
Więcej